Villkor för bonusprogram

Riktlinjer för bonusprogrammet

Medlemskap

Som kund hos Vesterålens Naturprodukter blir du automatiskt medlem i vårt bonusprogram. Du får bonuspoäng när du köper utvalda produkter. Dessa bonuspoäng kan du som kund med ett aktivt abonnemang använda på ett urval av kosttillskott och andra produkter.

Abonnemanget är personlig och intjänad bonussaldo kan inte användas av någon annan än dig som kund. Om du inte vill gå med i bonusprogrammet kan du kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post och avanmäla dig. 

Samla bonuspoäng

Lista över produkter som ger bonuspoäng, samt antal poäng du får per produkt ser du här. Du ser ditt bonussaldo på din senaste
faktura eller genom att kontakta kundtjänst.

Giltighetstid för bonuspoäng

Oanvända bonuspoäng äldre än 3 år kommer att raderas. Saldot uppdateras varje månad.

Användning av bonuspoäng

Kunder med ett aktivt abonnemang kan använda intjänade bonuspoäng för att beställa bonusprodukter. Urvalet av bonusprodukter kan variera. Översikt över detta och hur många poäng de kräver ser du här. För för att beställa en bonusprodukt kontaktar du kundtjänst på telefon eller via e-post.

Vesterålens Naturprodukter reserverar sig för att vissa produkter kan bli slutsålda och/eller utgå ur sortimentet.

Leverans av bonusprodukter


Bonusprodukter levereras med din nästa ordinarie leverans från oss. Om du vill ha dina bonusprodukter levererade separat tillkommer porto på försändelsen.

Vid uppsägning av abonnemang


Om du säger upp ditt abonnemang hos oss och har ett utestående bonussaldo kommer du att behålla medlemskapet i bonusprogrammet i 3 år efter uppsägning. 60 dagar efter uppsägning kommer bonussaldot att reduceras till 10 000 poäng. Är balansen lägre än 10 000 poäng vid uppsägningstillfället, behåller du alla dina poäng. När treårsperioden har löpt ut blir saldot raderas helt, om du inte har meddelat kundtjänst i förväg om att du vill behålla ditt medlemskap. I så fall gäller medlemskapet tills du själv avslutar det. Om du blir kund igen innan ditt bonussaldo raderas, återaktiveras ditt konto och ditt bonussaldo förblir oförändrade.

Felaktig registrering av poäng


Vesterålens Naturprodukter förbehåller sig rätten att hålla inne eller ta bort bonuspoäng som är felaktigt registrerade på medlemmens konto, samt rätten att minska bonussaldot för obetalda fakturor.

Persondata


Vi lägger stor vikt vid att skydda våra kunders personliga information och se till att all behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Du kan läs mer om behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy här.

Allmänna villkor


Vesterålens Naturprodukter förbehåller sig rätten till ändringar i villkor även för redan intjänade bonuspoäng, samt att avveckla eller byta ut bonusprogrammet med en månads uppsägningstid. Information om ändringar publiceras på vnp.se och kan även kommuniceras genom kundtjänst. Avvecklas bonusprogrammet av juridiska skäl, domstolsbeslut eller på grund av annat typ av förbud som utarbetats av myndigheterna så kan bonusprogrammet avslutas med omedelbar verkan. VNP har även rätt att skicka ett servicemeddelande till dig per e-post omedelbart före medlemskapets utgång 3 år efter uppsägning av ditt abonnemang. Syftet är att informera dig om det förestående upphörandet, samt att informera om det att medlemskapet kan förlängas genom att kontakta kundtjänst.VNP har också rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter gentemot medlemmarna till en annan juridisk person (företag), till exempel i samband med en omorganisation av bonusprogrammet, eller en företagsrekonstruktion. Vid eventuella tvister angående tolkningen av medlemsvillkoren för VNP bonusprogram gäller svensk lag.