antioxidanter_1140x600.jpg

Antioxidanter

All påfrestning vi utsätter vår kropp för ökar oxidativ stress. Antioxidanter hjälper våra celler att skydda mot denna oxidativa stress.

I våra kroppar är det antioxidanter som skyddar våra celler mot så kallad oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när kroppen omsätter syre och så kallade reaktiva syrearter bildas, till exempel fria radikaler. Dessa reaktiva syrearter behöver tas om hand av olika enzymer, som exempelvis antioxidanter. Det behöver vara balans mellan hur mycket reaktiva syrearter kroppen bildar och hur antioxidant-enzymerna neutraliserar dem för att vi ska må bra.
En del antioxidanter producerar kroppen själv, vissa behöver intas via kosten, till exempel vitamin C och E.

Naturens antioxidanter

Det finns flera olika föreningar  som skyddar cellerna mot oxidativ stress:

  • Vitamin E
  • Vitamin C
  • Riboflavin
  • Selen
  • Koppar
  • Zink

Kroppen producerar enzymer

I våra celler förekommer antioxidanter naturligt, i olika enzymformer. Det finns även antioxidanter som kroppen inte kan bilda själv, dessa behöver tillföras via kosten. Exempel på antioxidanter som tillskott är vitamin C, vitamin E och riboflavin samt mineralerna koppar, zink och selen.

Antioxidanter i mat

Flera livsmedel är rika på antioxidanter som vitamin C och E, exempelvis frukt, grönsaker, nötter, bär, nötter och vissa kryddor.

Antioxidanternas viktiga uppgift

När vi utsätter kroppen för påfrestning, till exempel när vi tränar, ökar halten av oxidativa syreföreningar. Även stress, sol och icke hälsosam kost ökar oxidativ stress i kroppen. Kroppens eget antioxidantsystem består av olika kroppsproducerade enzymer som behövs för att skydda cellerna och hålla dem fortsatt vitala. Man kan säga att antioxidanter är kroppens naturliga rostskyddsmedel som hjälper våra kroppar att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi respekterar dina uppgifter och delar aldrig dom med någon annan. Läs mer här.

Vi respekterar dina uppgifter och delar aldrig dom med någon annan. Läs mer här.